Acties
  •  
    KLAA
    Archivalia W.J.M. Klaassen
    1968-1971
    Stukken betreffende de Kath. Universiteit Nijmegen: de Commissie extra-universitaire Onderwijszaken, de Centrale Studiecommissie letteren, de sectieraad klassieken, de Raad van Faculteitsverenigingen, de faculteitsvereniging voor klassieken Sodalicium Classicum Noviomagense. Stukken betreffende de landelijke studiecommissies klassieke talen.