Acties
  •  
    LKT
    Archief Landelijk Kontakt Toerustingswerk onder katholieken
    1959-1995
    Oprichtingsstukken; stukken betreffende bestuursvergaderingen; stukken betreffende diocesane dekenale en parochiële pastorale centra en pastorale scholen; stukken betreffende kadervorming; stukken betreffende Voortgezette Pastorale Vorming; stukken betreffende de UTP; notities, rapporten en verhandelingen; studiemateriaal; documentatie; correspondentie; stukken betreffende aanverwante instellingen.