Acties
  •  
    NKCB
    Archivalia Nederlandse Katholieke Centrale voor Beroepskeuzevoorlichting
    1956-1968
    De inv.nrs. 1-13 betreffen vervreemde archivalia, afkomstig uit de archieven van de Kath. Werkende Jongeren in Nederland (KWJ), zoals die verwerkt zijn in het kader van het KDC Ontsluitingsproject 1997-2002.