Acties
 •  
  BONA
  Archief Katholieke Lerarenvereniging Sint Bonaventura
  1918-1994
  Statuten en statutenwijzigingen. Besluitenbank en besluitenlijsten. Vergaderstukken van het hoofdbestuur. Notulenboeken. Stukken betreffende algemene vergaderingen. Mededelingen aan de leden. Stukken betreffende het weekblad St. Bonaventura. Correspondentie en brievenboeken. Ingekomen en uitgegane stukken. Ledenlijsten. Financiële stukken. Stukken betreffende Diocesane Kath. Universiteitscomité’s. Stukken betreffende afdelingen en districten. Stukken betreffende de katholieke sectie van de Ned. Lerarenvereniging (NLV), het Ned. Genootschap van Leraren en de Raad van Leraren voor het VHMO. Verslagen van het Kath. Paedagogisch Bureau. Diverse rapporten en verslagen. Stukken betreffende bijeenkomsten en congressen.
  Toestemming voor raadpleging vereist