Acties
  •  
    HEUV
    Archief N.H.L. van den Heuvel
    1930-1973
    De inv.nrs. 526-561 betreffen vervreemde archivalia, afkomstig uit de archieven van de Kath. Werkende Jongeren in Nederland (KWJ), zoals die verwerkt zijn in het kader van het KDC Ontsluitingsproject 1997-2002.