Acties
  •  
    HEUV
    Archief N.H.L. van den Heuvel
    1930-1973
    Stukken betreffende de Eerste en Tweede Kamer en de katholieke kamerfractie. Stukken betreffende de KVP en het Centrum voor Staatkundige Vorming (CSV). Stukken betreffende verkiezingen en kabinetsformaties. Stukken betreffende diverse departementen. Stukken betreffende de gemeentepolitiek van ’s Hertogenbosch. Stukken betreffende het midden- en kleinbedrijf. Stukken betreffende de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond en andere middenstandsbonden. Stukken betreffende Suriname, de Ned. Antillen en Nieuw-Guinea. Stukken betreffende de Interparlementaire Unie (IPU). Stukken betreffende buitenlandse politieke aangelegenheden. Verslagen van delegaties naar het buitenland en studiereizen. Stukken over kerkelijke zaken. Krantenartikelen. Agenda’s. Correspondentie. Persoonlijke stukken. Diversen.