Acties
  •  
    CAMP
    Archief P.H.J.M. Camps
    1944-1999
    Correspondentie. Stukken betreffende de reeks Kerk en Theologie in Context. Correspondentie en stukken betreffende diverse internationale missiologische congressen; correspondentie, dagboeken en verslagen van diverse reizen. Benoemingen en functies. Stukken betreffende de oprichting van het Missiologisch Instituut. Hoogleraar te Nijmegen: stukken betreffende promovendi en doctoraalstudenten; collegedictaten en -aantekeningen. Stukken betreffende de bisschoppelijke postsynodale commissie 1990-1993.