Acties
  •  
    KWJH
    Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid Holland
    1966-1981
    Correspondentie; jaarverslagen; vergaderstukken van het landelijk team, het nationaal bestuur, het algemeen bestuur, de centrale raad, de landelijke staf, de financiële raad, de coördinatiegroepen en de verschillende districten van de KWJ Nederland; financiële stukken; stukken betreffende activiteiten van de KWJ in coördinatiegebieden en districten, van de afzonderlijke coördinatiegebieden en districten en vergaderstukken en verslagen van coördinatie-, kader- en werkgroepen; overzichten van discussies en stukken betreffende samenwerking tussen NKV en KWJ Nederland; stukken betreffende discussie over en opzet van een FNV-jongerensecretariaat en onderhandelingen en samenwerking tussen KWJ Nederland en NVV-jongerencontact; stukken betreffende leerplicht, scholing van jongeren en schoolverlaters, jeugdlonen, inkomens van jongeren en jeugdwerkloosheid; stukken betreffende de Raad voor Jeugd en Jongeren Noord-Holland en de Provinciale Jeugdraad Zuid-Holland.