Acties
 •  
  KOFO
  Archief Stichting Dokter Carel Kortenhorstfonds
  1953-1999
  Stukken betreffende oprichting, statuten en statutenwijzigingen; stukken betreffende geldleningen t.b.v. gebouwen; stukken betreffende het bestuur; correspondentie; accountantsrapporten.
  Toestemming voor raadpleging vereist