Acties
  •  
    KJRO
    Archivalia Katholieke Jeugdmigratie Dienst
    1960-1970
    Stukken betreffende de Centrale Jeugdmigratie Dienst en de Katholieke Jeugdmigratie Dienst, beide te Rotterdam. Stukken betreffende organisatie en activiteiten. Stukken betreffende mensa en jongerenhotel. Correspondentie met gastgezinnen. Stukken betreffende financiën.