Acties
  •  
    GINN
    Archivalia J.J.A. van Ginneken
    1894-1959 (1980)
    Publicaties van Van Ginneken betreffende taalkundige, letterkundige, psychologische en religieuze onderwerpen. Stukken bijeengebracht door J. Renders, oud-leerling, betreffende herdenkingen van en herinneringen aan Van Ginneken; bio- en bibliografische aantekeningen door Renders.