Acties
 •  
  KTUA
  Archief Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam
  1943-2000
  Stukken betreffende voorgeschiedenis en oprichting; vergaderstukken College van Rector en Assessoren; vergaderstukken van stafvergaderingen; stukken betreffende het GPI; financiële stukken; vergaderstukken en correspondentie van het Curatorium; vergaderstukken en correspondentie van de Hogeschoolraad en de Onderwijsraad; vergaderstukken en correspondentie van het Rectoraat; stukken betreffende diverse commissies; stukken betreffende de Vrije Studierichting; stukken betreffende projectonderwijs; stukken betreffende kerkelijke erkenning; stukken betreffende de Centrale Beleids Commissie; stukken betreffende ambtsopleiding; stukken betreffende de Verkenningscommissie Godgeleerdheid; stukken betreffende het HAN-overleg en de fusie met de KTUU; correspondentie met andere universiteiten en bisschoppen; scriptiecollectie.
  Toestemming voor raadpleging vereist