Acties
 
 •  
  AGK
  Archief Algemene Vereniging Het Groene Kruis
  1900-1988
  Statuten en reglementen; algemene vergaderingen; organisatie en reorganisatie; samenwerking en fusie; financiële stukken; vergaderstukken van bestuurs-, staf- en directeurenvergaderingen; notulenboeken; personeelszaken; commissies; opleidingen en bijscholing; stukken betreffende het Seminarium voor gezondheidszorg (Sparrenheide); stukken betreffende het maandblad; circulaires; stukken betreffende de Centrale Raad voor de Volksgezondheid; dossiers betreffende de verschillende vormen van maatschappelijke gezondheidszorg; subsidies en fondswerving; stukken betreffende regionale organisatie. NB. Het archief bevat veel stukken uit de begintijd van het kruiswerk en het kruiswerk tijdens de Tweede wereldoorlog.
  Toestemming voor raadpleging vereist