Acties
 
 •  
  KWJ
  Archief Katholieke Werkende Jongeren in Nederland
  (1951) 1965-1982 (1984)
  Stukken betreffende de interne organisatie (oprichting en liquidatie, financiën, bureau); stukken betreffende leidinggevende organen (Centrale raad, bestuur, dagelijks bestuur, andere jongerenorganisaties); personeel; activiteiten (diocesane bonden, coördinatiegebieden, afdelingen); publiciteit en documentatie; contacten met andere organisaties.
  Toestemming voor raadpleging vereist