Acties
  •  
    KRVO
    Archief Katholieke Raad voor Vakopleiding
    1954-1982
    Stukken betreffende diverse in de Raad vertegenwoordigde onderwijsorganisaties (met name CBKO en NKSR); stukken betreffende het College van Bisschoppelijk Gedelegeerden; lezingen; rapporten betreffende het beroepsonderwijs; stukken betreffende het onderwijsbeleid van de overheid; agenda’s en verslagen van bestuursvergaderingen.