Acties
 •  
  LWW
  Archief Vereniging Landelijk Woonwagenwerk
  1914-1987
  Rubriek 1 ‘Bestuursvormen’ bevat de vergaderstukken van het bestuur, het dagelijks bestuur, de algemene raad van bestuur, het college van kiesmannen en de staf. Rubriek 2 bevat de series correspondentie en de zogenaamde “LB-stukken” (agenda's voor en verslagen van vergaderingen van diverse overlegorganen, nota's, correspondentie en rapporten): de gecodeerde ingekomen brieven en opgemaakte en verzonden brieven en stukken. Rubriek 3 ‘Overige basisdocumenten’ bevat de statuten, jaarrekeningen en enkele beleidsstukken. Rubriek 4 bevat alle overige documenten, waaronder stukken betreffende gerelateerde organisaties en stukken van diocesane en regionale afdelingen.
  Toestemming voor raadpleging vereist