Acties
  •  
    KNJK
    Archief Katholieke Nederlandse Journalistenkring
    1919-1968
    Het archief van de Katholieke Journalistenkring bevat tevens het archief van de Nederlandsche RK Journalistenvereeniging (1902-1940) en stukken van het Nederlands Journalisten Verbond (1940-1945). Een belangrijk deel van het archief wordt gevormd door stukken betreffende de Federatie van Nederlandse Journalisten: financiële stukken, stukken betreffende CAO's, reglementen; stukken betreffende de beroepsethiek, de opleiding van journalisten; correspondentie. Betreffende de NRKJV en KNJK: stukken betreffende kerkelijke journalistiek en Vaticanum II; stukken betreffende een katholieke journalistenopleiding; ledenlijsten; statuten; brieven van bisschoppen; correspondentie; circulaires.