Acties
  •  
    SPEL
    Archivalia Stichting De Spelevaart
    1941-1978
    Kasboek, reglementen, statuten; agenda’s van vergaderingen; stukken betreffen het blad Die Mei Plezant; verlagen van vakantiekampen. Het archief bevat ook het dagboek van ‘Heer Vreugde’, een organisatie van de Jonge Werkman’ te Utrecht.