Acties
  •  
    AKMB
    Archief Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond.
    1920-1978
    Stukken over de middenstand, sociale en politieke onderwerpen m.b.t. de middenstand, vergaderingen van verschillende besturen, financiën, statuten, de provinciale en plaatselijke afdelingen, cursussen en kadervorming, vakorganisaties en bedrijfstakken, congressen en studiedagen, opleidingen, correspondentie, emigratie, alsmede stukken van en over organisaties en verenigingen waarmee de Bond kontakten onderhield, de Interdiocesane Katholieke Middenstands Bond, de Nederlandse Rooms-Katholieke Middenstandsorganisatie, hetNederlandse Katholieke Ondernemers Verbond en de Katholieke Nederlandse Middenstands Bond.