Acties
 •  
  KHO
  Archief Stichting Katholieke Herstellingsoorden
  1902-1994
  Statuten en huishoudelijk reglementen. Stukken betreffende de Vereniging en het sanatorium Dekkerswald te Groesbeek. Correspondentie, waaronder die met de Sanatoria Dekkerswald en Heliomare. Ingekomen en uitgegane stukken. Stukken betreffende de Raad van Bestuur. Notulen. Dagrapporten en verslagen. Jaarverslagen. Financiële stukken, waaronder die van de sanatoria Dekkerswald, Heliomare, Caesarea te Uchelen en de Dr. Van Spanjekliniek te Groesbeek. Stukken betreffende de bouw, heropbouw en uitbreiding van de sanatoria Dekkerswald en Heliomare. Statistieken. Adreslijsten.
  Toestemming voor raadpleging vereist