Acties
  •  
    KVPA
    Archief Katholieke Volkspartij, afdeling Amsterdam.
    (1912), 1931-1987
    Correspondentie; stukken betreffende kringvergaderingen; stukken betreffende financiën; stukken betreffende verkiezingen; stukken betreffende (jaar)vergaderingen van verschillende Amsterdamse parochiale afdelingen; stukken betreffende cursussen; reglementen van de KVP bij oprichting; verhandelingen; krantenartikelen; werkprogramma’s; uitnodigingen voor en programma’s van bijeenkomsten; bisschoppelijke brieven; stukken betreffende propaganda; nota’s voor werkgroepen; stukken betreffende reorganisatie van de kring Amsterdam; stukken betreffende plaatselijke CDA-vorming; enkele losse stukken van voor 1945 en na 1980. Archief van de kring Amsterdam en de gemeenteraadsfractie bevindt zich in het Stadsarchief Amsterdam.