Acties
  •  
    KJRR
    Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam
    1948-1970
    Stukken betreffende de geschiedenis. Statuten. Stukken betreffende het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. Stukken betreffende de Dekenale Jeugdraad, de Rotterdamse Raad voor Jeugd en Jongeren en andere organisaties voor de jeugd in Rotterdam. Correspondentie. Financiële stukken. Stukken betreffende activiteiten voor de jeugd. Stukken betreffende een enquête en een wetenschappelijk onderzoek.