Acties
 
  •  
    DIVE
    Archivalia H. Divendal
    1945-1977
    Verhandelingen, rapporten, verslagen, persdossiers en andere stukken met betrekking tot kerkelijke zaken en organisaties. Programma’s en circulaires. Correspondentie. Overzicht van financiële acties. Stukken betreffende de Actie voor God en de Katholieke Actie, het Pastoraal Concilie en de Vastenactie. Stukken met betrekking tot het Haarlemse bisdomblad Sursum Corda. Witboek over ‘Postbus 2’. Stukken met betrekking tot de Zusters van de Voorzienigheid en andere ordes. Stukken betreffende de bedevaartsplaats van de Martelaren van Gorcum. Diversen. PDF-bestanden van publicaties.