Acties
  •  
    KVVR
    Archief Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam
    1972-1986
    Vergaderstukken van het bestuur en aangesloten instellingen. Stukken betreffende de Raad van Toezicht. Vergaderstukken van het algemeen bestuur van het Sint Laurens-Instituut te Rotterdam (1966, voorheen R.K. Parochiaal Armbestuur van Rotterdam). Financiële stukken. Stukken betreffende de Stichting Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (SPNB). Stukken betreffende de Vereniging Katholiek Onderwijs. Nota’s, artikelen en verhandelingen. Stukken betreffende zorginstellingen in de regio Rotterdam.