Acties
  •  
    BIHA
    Archivalia Bisdom Haarlem
    1888-1940
    In kopie aanwezig; de archivalia betreffen de Roomsch-Katholieke Volksbond, de Volksbond Propaganda Unie en de Federatie Roomsch- Katholieke Volks- en Werkliedenbonden in Nederland