Acties
  •  
    KVPO
    Archief Katholieke Volkspartij, kring Overijssel.
    1945-1981
    Stukken betreffende kring- en kringbestuursvergaderingen; stukken betreffende verkiezingen; partijprogramma’s; stukken betreffende financiën, contributie en ledenbestand; stukken betreffende afdelingen; stukken betreffende statenkringen; stukken betreffende Schaepmanherdenkingen; stukken betreffende de jongerengroep Overijssel; correspondentie; stukken betreffende de vorming van het CDA op kring- en afdelingsniveau.