Acties
  •  
    KVT
    Archief Katholieke Vereniging van Toonkunstenaars
    1933-1986
    Statuten en huishoudelijk reglementen. Stukken betreffende bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en jaarvergaderingen. Correspondentie. Financiële stukken waaronder accountantsrapporten. Ledenlijsten. Stukken betreffende de Koninklijke Nederlandsche Toonkunstenaars Vereniging (KNTV), de Algemene Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (MBT), de Katholieke Kunstenaars Vereniging (AKKV) en andere kunstenaarsorganisaties. Stukken betreffende wettelijke regelingen. Stukken betreffende congressen. Artikelen en rapporten.