Acties
  •  
    VIOL
    Archief Katholieke Kunstkring De Violier
    1901-1952
    Statuten en huishoudelijk reglementen. Notulen. Jaarverslagen. Jaarrekeningen. Stukken betreffende activiteiten. Stukken betreffende het lidmaatschap en ledenlijsten. Correspondentie. Stukken betreffende andere katholieke verenigingen en culturele instellingen. Rapport betreffende het onderwijs. Concept-artikelen, drukproeven, krantenknipsels.