Acties
  •  
    KAJB
    Archief Katholieke Arbeidersjeugd, diocesane bonden
    (1917) 1930-1968
    Het archief bevat vooral stukken van de diocesane bond Breda: stukken van de vooroorlogse diocesane Jonge Werkman; stukken betreffende bestuursorganen; correspondentie, o.a. met plaatselijke afdelingen; financiële jaarstukken; stukken betreffende de Provinciale Jeugdraad; stukken betreffende retraites en studiedagen; bedevaarten en kampen; KAJ-Wereldwijd. In mindere mate vergelijkbare stukken van de diocesane bonden in de bisdommen Groningen, Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Roermond, Rotterdam en het aartsbisdom Utrecht.