Acties
 
 •  
  WGK
  Archief Het Wit-Gele Kruis
  1917-1985
  Het omvangrijke archief bevat onder meer stukken betreffende: jaarverslagen; vergaderstukken van diverse besturen; personeelszaken en opleidingen; financiën, subsidies en fondswerving; organisatie en reorganisatie; statuten; samenwerking met andere kruisverenigingen en fusies; pers en publiciteit; congressen en bijeenkomsten; huisvesting; Katholieke Raad van Overleg en Katholiek Maatschappelijk Beraad; diverse vormen van zorg (kraamzorg, gezinszorg, bejaardenzorg, schoolgezondheidszorg, tuberculose); commissies; samenwerking met huisartsen en ziekenfondsen.
  Toestemming voor raadpleging vereist