Acties
  •  
    KSWH
    Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk
    (1920) 1921-1975
    Stukken betreffende de jeugdzorg in Haarlem-Noord; notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen van het Sint Franciscus Liefdewerk en het Francisca Romana Liefdewerk; jaarverslagen van het Sint Franciscus Liefdewerk; stukken betreffende diverse clubhuizen; vergaderstukken van het bestuur van de Katholieke Sociale Jeugdzorg; stukken betreffende gemeentelijke, provinciale en landelijke subsidies; vergaderstukken van het bestuur van het Katholiek Maatschappelijk Jeugd- en Gezinswerk (KMJG); financiële stukken; clubhuisblaadjes; stukken betreffende diverse samenwerkingsverbanden; statuten.