Acties
 •  
  KRKS
  Archief Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving
  1960-2005
  Correspondentie en ingekomen post; stukken betreffende bestuur, bestuursvergaderingen en stafvergaderingen; dossiers over diverse maatschappelijke en kerkelijke onderwerpen; stukken betreffende diverse werkgroepen (o.a. Vrouw en Kerk/Vrouw in Kerk en Samenleving), commissies en projecten; jaarverslagen; stukken betreffende congressen van de KRKS; stukken betreffende aanverwante instellingen en werkgroepen; stukken betreffende het Landelijk Pastoraal Overleg; stukken betreffende de oprichting van de KRKS; stukken betreffende het pausbezoek; begrotingen en jaarrekeningen; personeelszaken.
  Toestemming voor raadpleging vereist