Acties
  •  
    KMBB
    Archief Katholieke Middenstandsbond, bisdom Breda
    1938-1971
    Vergaderstukken, onder andere van het dagelijks bestuur. Correspondentie. Stukken betreffende de plaatselijke afdelingen en kringen, de aangesloten vakorganisaties, de instellingen van de NKMB en de Katholieke Jonge Middenstands Vereniging (KJMV). Stukken betreffende de directeuren en de secretarissen van de NKMB. Financiële stukken. Jaarprogramma's en acties. Nota's betreffende het midden- en kleinbedrijf. Persberichten en publicaties. Stukken betreffende de Interdiocesane Stichting Katholieke Beroepskeuzevoorlichting en de commissie Vorming en Onderwijs. Stukken betreffende de organen Stuwing en De kern. Stukken betreffende het Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum, de Sociaal Charitatieve Fondsen van de NKMB ‘Santos’ en het Chris Jansenfonds. Stukken betreffende de Federatie van het Katholiek en het Christelijk Ondernemersverbond in het Midden- en Kleinbedrijf.