Acties
  •  
    KPJT
    Archief Katholieke Plattelandsjongeren, gewest Tilburg
    1922-1993
    Bestuursstukken; statuten van afdelingen; jaarverslagen van afdelingen; stukken betreffende Agrarisch Jongerenwerk; stukken betreffende vorming, cursussen, studiedagen en wedstrijden; stukken betreffende culturele activiteiten; stukken betreffende ontwikkelingssamenwerking en -projecten; vergaderstukken van het Centraal/Gewestelijk Bestuur en het dagelijks bestuur; stukken betreffende diverse kringen; circulaires; notulen van de Agrarische Commissie; stukken betreffende de landelijke KPJ; ledenlijsten; stukken betreffende functionarissen; financiële stukken; geschiedenis KPJ 1922-1972; knipselplakboeken