Acties
  •  
    KWNN
    Archief Katholieke Werkende Jongeren, district Nijmegen
    1956-1975
    Stukken betreffende het bestuur van de landelijke KWJ; stukken betreffende contacten met de gemeente Nijmegen en gemeentelijke en regionale jeugdraden; correspondentie en contacten met andere afdelingen en districten; jaarverslagen en beleidsprogramma's; ledenlijsten; financiële stukken; stukken betreffende werkgroepen, diverse activiteiten en acties, bijeenkomsten, studiedagen en kadervorming; stukken betreffende het vormingswerk en vormingscentra, het Comité Coördinatie Katholieke Jeugdvorming (CCKJ); stukken betreffende het leerlingenwezen, onderwijsontwikkelingen, werkloosheid en gezondheidszorg; stukken betreffende werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties; kranteknipsels. Overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen, 2-2-2012.