Acties
 •  
  BAB
  Archief Stichting Bedrijfsapostolaat, bisdom Breda
  1951-2001
  Jaarverslagen, stageverslagen, diverse andere verslagen, financiën, correspondentie. Stukken betreffende bedrijfsapostolaat in verschillende plaatsen en in andere bisdommen; stukken betreffende het landelijke bedrijfsapostolaat en de Landelijke Contactraad; Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie; kerk en vakbeweging; stukken betreffende de relaties met KAB, NKV en NVV; documentatie over diverse thema's; stukken betreffende studiedagen, levensscholen, bedrijven, Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), plaatselijke DISK-afdelingen
  Toestemming voor raadpleging vereist