Acties
  •  
    KWS
    Archief Katholieke Welzijns Stichting in Zuid-Holland
    1947-1975
    Notulen van het Diocesaan Sociaal Charitatief Centrum (DSCC) en de Katholieke Welzijnsstichting (KWS). Stukken betreffende interparochiëel overleg. Agenda’s voor vergaderingen van het Landelijk Sociaal Charitatief Centrum (LCSS) en het Katholiek Landelijk Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening (KLCMD). Stukken betreffende de contactcommissie Samenwerkingsorganen voor het maatschappelijk Werk SOMW, de stichting Maatschappelijk Opbouw Werk MOW in Zuid-Holland en de Stichting Ontwikkelings Gebieden in het bisdom Rotterdam (SOG). Stukken betreffende andere organisaties voor maatschappelijk werk. Stukken betreffende opleidingen voor maatschappelijk werk. Stukken betreffende gezinszorg, bejaardenzorg, zwakzinnigenzorg en bescherming van meisjes. Stukken betreffende de commissie Jeugd-, Dorps- en Buurthuizen. Nota’s, verhandelingen en rapporten. Correspondentie. Stukken betreffende financiën. Stukken betreffende subsidies. Zie ook het archief van J. Zwijenberg.