Acties
  •  
    KWRD
    Archief Katholieke Werkende Jongeren, district Rijnmond
    1952-1982
    Vergaderstukken van de landelijke KWJ en de districten Noord- en Zuid-Holland; jaarverslagen; financiële rapporten; stukken betreffende de organisatie van districten in het coördinatiegebied Noord- en Zuid-Holland; stukken betreffende het vrijgestelden-overleg in Noord- en Zuid-Holland; stukken betreffende werkende jongeren, jeugdloon en -werkloosheid, welzijnsbeleid van de gemeente Rotterdam; stukken betreffende vorming en opleiding, het vormingswerk en vormingscentrum Crabbehoff, de Provinciale Jeugdraad Zuid-Holland en de Stichting Rotterdamse Raad voor Jeugd en Jongeren; stukken betreffende diverse acties; werkbesprekingen en contacten met de afdelingen; stukken betreffende contacten met de NKV-jongeren, het NVV-JC en de CNV-werkende jeugd; afdelingskrantjes, informatiebladen en -bulletins.