Acties
  •  
    KVG
    Archief Katholiek Vrouwengilde, aartsbisdom Utrecht
    1913-1975
    Stukken betreffende de afdelingen; accountantsrapporten; jaarverslagen; stukken betreffende andere diocesane afdelingen en het landelijk vrouwengilde; correspondentie; stukken betreffende vergaderingen van diocesaan bestuur en dagelijks bestuur; stukken betreffende de Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging; circulaires; stukken betreffende clubs, studiedagen en cursussen; overzichten van bestuurssamenstellingen; inleidingen en verhandelingen; namenlijsten. Het archief bevat ook stukken van de voorgangers van het Katholiek Vrouwengilde – aartsbisdom Utrecht, met name kasboek en notulenboeken van de Diocesane RK Vrouwenbond.