Acties
 
 •  
  COEN
  Archivalia P.J.B. Coenen
  1961-1982
  Het archief bevat hoofdzakelijk stukken inzake de benoeming en werkwijze van mgr. J.M. Gijsen, bisschop van Roermond. Correspondentie; stukken betreffende het bisdom Roermond; rapporten, artikelen, dossiers, brieven, verslagen en nota's inzake mgr. Gijsen; brieven en verhandelingen van mgr. Gijsen; brieven van en aan kardinaal Willebrands. Een ander deel van het archief van Coenen bevindt zich in het Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg.
  Toestemming voor raadpleging vereist