Acties
 
  •  
    DVDV
    Archief Boekhandel en uitgeverij Dekker & Van de Vegt.
    1824-2013
    Fondscatalogi, prospectussen en reclamedrukwerk; stukken betreffende gebouwen; notulenboeken en stukken betreffende directie, directeuren, commissarissen en aandeelhouders; stukken betreffende personele aangelegenheden; financiële overzichten, stukken betreffende verschillende vestigingen; zakelijke correspondentie. Voorts stukken betreffende de geschiedenis en geschiedschrijving van de uitgeverij, door K.W.J. van Rossum aan het archief toegevoegd.