Acties
 •  
  KJB
  Archief Katholieke Jeugdbeweging en Katholieke Verkenners
  1927-1999
  Administratief hebben de Katholieke Verkenners een dermate grote rol gespeeld in de Katholieke Jeugdbeweging dat het archief van de KJB hoofdzakelijk stukken van de Verkennersbeweging bevat, en na 1962 ook door de Verkennersbeweging is voortgezet. Het archief bevat vergaderstukken van de KJB en de Katholieke Verkenners, en stukken en correspondentie van het secretariaat van de KJB en de Katholieke Verkenners: structuur, personeel, financiën, eigendommen en materialen, jubilea, ingekomen en uitgegane stukken, training en vorming, leidersbijeenkomsten, periodieken, publiciteit en propaganda. Voorts zijn er onder de gedeponeerde archiefstukken brochures, kalenders, folders, knipsels, foto's en logboeken. Het archief bevat ook gedeponeerde archiefstukken van diverse bestuursleden.
  Toestemming voor raadpleging vereist