Acties
 •  
  AKKV
  Archief Algemene Katholieke Kunstenaars-Vereniging
  1911-2008
  Stukken van het hoofdbestuur, stukken van de vakgroep Bouwkunst (notulen, jaarverslagen, correspondentie). Archief J. van Dongen: stukken betreffende de redactie van #Van Bouwen en# #Sieren#, het #RK Bouwblad# en het #Bouwblad#, stukken en correspondentie van het bestuur van de vakgroep Bouwkunst en bestuurslid Van Dongen. Tegenwoordig Algemeen Kristelijk Kunstenaars Verbond geheten; het archief bevat ook stukken van J. van Dongen, bestuurslid van de vakgroep Bouwkunst. Het persoonlijk archief van Van Dongen berust op het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam. Van de inventaris hiervan is een exemplaar in het KDC aanwezig (sign.nr. KDC b 1835); de op 23 maart en 25 augustus 1998 en 28 februari 2000 ontvangen aanvullingen zijn nog niet verwerkt.
  Toestemming voor raadpleging vereist