Acties
 •  
  KVB
  Archief Katholieke Vereniging van Bejaardentehuizen
  1933-1999
  Vergaderstukken van het Algemeen en het Dagelijks bestuur, de Algemene ledenvergaderingen en de Districtenraad. Stukken betreffende financiën, huisvesting en personele aangelegenheden. Stukken betreffende commissies. Correspondentie met aangesloten bejaardentehuizen, alfabetisch op plaatsnaam. Andere correspondentie. Stukken betreffende de afdelingen. Stukken betreffende pastorale zorg, met gedeponeerde archivalia van W.J. de Graaff. Stukken betreffende andere landelijke organisaties voor bejaardenzorg. Stukken betreffende de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Stukken betreffende Ministeries. Plannen, nota's, regelingen, verordeningen en correspondentie op provinciaal niveau, per provincie. Regelingen voor financiering van bejaardenoorden. Wettelijke regelingen.
  Toestemming voor raadpleging vereist