Acties
  •  
    JANS
    Archief A.M. Jansen
    1933-1961
    Correspondentie; stukken betreffende de Katholieke Actie in het aartsbisdom Utrecht: doelstelling en opzet, organisatie, verloofden-, huwelijks- en gezinswerk, beroepskerstening, relaties met andere organisaties en instellingen, agenda's, notulen en verslagen; stukken betreffende de Landelijke Katholieke Actie, de tijdschriften Actio Catholica en Omhoog, de Katholieke Maatschappelijke Gezinszorg in het Aartsbisdom Utrecht, de Nationale Katholieke Gezinszorg en het Instituut tot Voorlichting in de Zielzorg en in de Katholieke Actie.