Acties
 •  
  KVJ
  Archief Katholiek Vrouwelijk Jeugdwerk
  1945-1972
  Notulen van het nationaal en het dagelijks bestuur, jaarverslagen, correspondentie van het secretariaat; stukken betreffende doelstelling, structuur, personeel, huisvesting, administratie en financiën; stukken betreffende studie en organisatie van de jeugdvorming, onder meer stukken van de Nederlandse Gidsen Beweging, het Katholiek Meisjes Gilde en vrije jeugdgroepen; stukken betreffende activiteiten: zomerkampen, Rome-reizen, verloofden-cursussen, cursussen 'In het volle leven', leidstersvorming en -opleiding; stukken betreffende publicaties: tijdschriften, boeken en brochures. Als afzonderlijke archieven zijn opgenomen de stukken van de Werkgroep boven 17 en de Werkgroep onder 17. De inv.nrs. 1-18 en 32-34 zijn aangevuld met vervreemde archivalia, afkomstig uit het archief van de Nationale Stichting voor Mater Amabilisscholen, zoals dat verwerkt is in het kader van het KDC Ontsluitingsproject 1997-2002. Voorheen Katholieke Actie Vrouwelijk Jeugdwerk geheten
  Toestemming voor raadpleging vereist