Acties
 
 •  
  KVDP
  Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies
  1923-1983
  Statuten en reglementen. Verslagen van jaarvergaderingen en kringvergaderingen. Stukken van het hoofdbestuur (notulen, besluiten, werkzaamheden). Correspondentie met katholieke pedagogische academies, alfabetisch op plaatsnaam. Andere correspondentie. Stukken betreffende de katholiciteit van het onderwijs. Circulaires en nota’s. Stukken betreffende de Bond van Katholieke Kweekscholen en de Bond van Katholieke Pedagogische Academies. Stukken betreffende de Contactgroep voor Europese Voorlichting in het Nederlands Onderwijs (CEVNO).
  Toestemming voor raadpleging vereist