Acties
  •  
    KLOM
    Archivalia M.A.M. Klompé
    1950-1986 (1999)
    Correspondentie; stukken betreffende het RK Vrouwendispuut en het Katholiek Vrouwengilde; stukken betreffende de KVP en verschillende KVP-commissies; nota's, verhandelingen en artikelen van diverse personen over maatschappelijke, sociale en politieke vraagstukken en betreffende kerkelijke en religieuze kwesties; stukken betreffende het Pastoraal Concilie en het Landelijk Pastoraal Overleg; stukken betreffende de pauselijke en de nationale commissie Justitia et Pax; stukken betreffende ontwikkelingsvraagstukken, vredeswerk en Pax Christi; stukken betreffende de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken in Nederland, de oecumene en de Ecumenical Research Exchange. Materiaal met betrekking tot haar politieke activiteiten zijn met name terug te vinden in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.