Acties
  •  
    KVP
    Archief Katholieke Volkspartij
    1891-1993
    Het KVP-archief betreft de archieven van het Partijbureau, de Tweede Kamerfractie, de Eerste Kamerfractie, het Centrum voor Staatkundige Vorming, de Jongerenorganisatie, het Romme-instituut, de Stichting Vormingswerk KVP en de Stichting Dr. Schaepmanfonds. Nadere details zijn te vinden in de inventaris.