Acties
 
  •  
    CUMI
    Archief Stichting Cura Migratorum
    1963-1992
    Verhandelingen, stukken betreffende congressen, m.n. van het International Catholic Migration Committee, stukken betreffende en verslagen van vergaderingen van sectie Dienst en verschillende werkgroepen van de Raad van Kerken; stukken betreffende het samenleven met mensen van diverse buitenlandse herkomst; stukken betreffende migrantenparochies; persoonsdossiers; correspondentie met pastores van migrantengemeenschappen.