Acties
  •  
    KKE
    Archief Kontakt Katholieken Educatief Werk
    1969-1991
    Stukken betreffende de oprichting; vergaderstukken van het bestuur; vergaderstukken van de van de commissie Overleg, Kerk, Onderwijs (OKO); stukken betreffende de Fédération Europeènne pour l'Education Catholique des Adultes (FEECA); correspondentie; stukken betreffende de adviesgroep Volwasseneneducatie; stukken betreffende het Katholiek Centrum voor Maatschappelijke en Culturele Ontwikkeling (KCMCO); projecten en cursussen; financiële stukken; stukken betreffende aanverwante commissies en organisaties; verhandelingen; jaarverslagen; stukken betreffende de opheffing.